Победници Златарске сиријаде

2000. година
I место Горан Дилпарић, Буковик
II  место Славко Вучићевић, Штитково
III место  Владе Вучићевић, Штитково

2001. година
I место Владе Вучићевић, Штитково
II место Сретен Пауновић, Буковик
III место Ђорђе Јеликић, Божетићи

2002. година
I место Сретен Пауновић, Буковик
II место Милош Палић, Буковик
III место Алекса Јеликић, Божетићи

2003. годинa
I место Драган Дивац, Бистрица
II место Боривоје Пауновић, Буковик
III место Миланко Калаитовић, Штитково

2004. годинa
I место Живомир Поповић, Божетићи
II место Ђурђе Рољевић, Божетићи
III место Стојимирка Пауновић, Буковик

2005. година
I место Сретен Пауновић, Буковик
II место Војин Радишић, Божетићи
III место Алекса Јеликић, Божетићи

2006. година
I место Радивојка Василић, Дебеља

2010. година
I место Стеван Јелић, Дебеља
II место Милош Јеликић, Божетићи
III место Јордан Џекулић, Трудово
                Јордан Мачић, Трудово
               Милош Вјетровић, Штитково

2011. година
I место Јордан Џекулић, Трудово
II место Мирослав Ћировић, Божетићи
III место Сртен Пауновић, Божетићи

2012. година
I место Милојко Лековић, Вилови
II место Стојан Лојаничић, Акмачићи
III место Светлана Лојаничић, Акмачићи

2013. година
I место Боривоје Пауновић, Буковик
II место Новак Пејовић, Дрмановићи
III место Мирослав Гујаничић, Комарани

2014. година
I место Мирослав Гујаничић, Комарани
II место Гвозден Крџавац, Бистрица
III место Мирослав Ћировић, Божетићи

responsive image